nihil.se 5.0 jQuery + Sandy3D version

Webbutveckling

Hej och välkommen till Nihil AB! Vi är en kombinerad konsult & webbyrå med vårt säte i Umeå. För närvarande erbjuder vi exempelvis:

  • Hemsidor gjorda med hjälp av Content Management-systemen Joomla och/eller Wordpress
  • Banners gjorda i flash enligt önskemål
  • Grafiska profiler
  • Konsultationer
  • Fotografering i samband med hemsidemakandet (i närområdet)
Maila till Fredrik Lindén, flinden@nihil.se

Nuvarande Projekt


Sandy 3D Projektet

SEO Fundament

NCMS 2008

Tryck på webbprojektfliken högst upp för att gå till projekten!

Nihilistic Angels

Är en enskild firma som startades 2010, Fredrik säljer Japaninspirerade tavlor


BW rose by *flinden on deviantART

Kunder just nu:

Suncore AB, Vi har tillsammans medVerklig Design gjort Suncores nya hemsida.

UmiRen Städ AB's nyahemsida tillsammans med Verklig Design, texthuset24 och fotografen Sara Lindquist

Vad är nihilism?

Nihilism (från latinets nihil; ingenting) är en filosofisk position som argumenterar för att existensen är utan objektiv mening eller intrinsikalt värde. Nihilister anser generellt att moral inte existerar, alltså finns inga moraliska värden med vilka man kan upprätthålla en regel eller logiskt föredra en handling framför en annan. Nihilister som argumenterar för att det inte finns någon objektiv moral kan hävda att existensen inte har någon intrinsikal högre mening eller mål.
källa: wikipedia.se

Tidigare Kunder:

"H" Betyder att vi har gjort den aktuella hemsidan
"A" att vi har gjort något annat eller en tidigare sida.

Sandy 3D Projektet

Utvärdering av Sandy 3D. Hemsida här
Stöd dem gärna med ett bidrag. Tanken är att hitta en bra och framförallt resurssnål 3d motor för webbapplikationer. Vi arbetar på att använda Sandy till att visualisera olika storlekar av information i tredimensionella rum. Vår idé är att kunna navigera i rummet med hjälp av en detektor för alfa och betavågor för att på ett sådant sätt frigöra händerna från datorn till att endast klicka och peka med.

SEO Fundament

Vi försöker klargöra minsta gemensamma nämnare för hur hemsidor rankas på google med någolunda sökord.
De sidor som vi har är bland annat cattimer.com och whitedishwasher.com
Gissa vilka sökord de rankar för? :)

Nihilistic Angels

Är en enskild firma som startades 2010, Fredrik säljer Japaninspirerade tavlor


BW rose by *flinden on deviantART

Göran Lindén

Vill du hyra en chef. Vill du ha en samtalspartner. Förstärkning av styrelsen. Adjungerad ledamot. Förhandlingshjälp vid finansierings av verksamheten. Kanske jag kan tillföra det du saknar.

Min bakgrund är ledande befattningar inom den finansiella sektorn. Jag har varit kontorschef i bank och regionchef. VD i riskkapitalbolag noterat på o-listan.

Affärsområdeschef med inriktning på konsumentprodukter och livsmedelsindustri.

Affärsutveckling

Erbjuder tjänster relaterade till affärsutveckling:

  • Medverkar i eller leder aktiviteter i företag för att utveckla affärsverksamheten
  • Erfarenhet och kompetens för aktivt styrelsearbete
  • Erfarenhet och kompetens som mentor i nystartade företag
  • Erfarenhet och kompetens för att lösa problem i samband med obestånd och finansieringssvårigheter
Maila till Göran Lindén, glinden@nihil.se

© Copyright Nihil AB 2006-2011 | Maila tillinfo@nihil.se Some Rights Reserved.